TITLES

Extinction Eclipse
  • INDIE Live Expo Winter 2022
  • ストラテジー
  • INDIE Waves DAY1

Extinction Eclipse

Extinction Eclipse
Extinction Eclipse
Extinction Eclipse
Extinction Eclipse

宇宙を探検し、船団を作り、人類の存在を脅かす敵を破壊せよ!

TuanisApps 2022

※エントリー時に頂いた内容をそのまま掲載しています