TITLES

Phobos Down
  • INDIE Live Expo Winter 2022
  • アクション
  • INDIE Waves DAY2

Phobos Down

Phobos Down
Phobos Down
Phobos Down
Phobos Down

アクション性と満足のいくゲームプレイを重視したミニマルな見下ろし視点シューティングゲーム