TITLES

Tchia
  • INDIE Live Expo 2022
  • 冒险及休闲
  • 专题

Tchia

Tchia
Tchia
Tchia
Tchia

这是一场热带开放世界冒险。在这款由物理驱动的沙盒游戏中,在美丽的群岛上攀爬,滑翔,游泳,扬帆起航。控制你能找到的任何动物与物体,并尽情弹起你的尤克里里。这是一款以新喀里多尼亚为灵感的游戏。

实况OK