TITLES

重返蓝鲸岛 -Return to Shironagasu Island-
  • INDIE Live Expo 2022
  • 冒险及休闲
  • INDIE Waves DAY2

重返蓝鲸岛 -Return to Shironagasu Island-

重返蓝鲸岛 -Return to Shironagasu Island-
重返蓝鲸岛 -Return to Shironagasu Island-
重返蓝鲸岛 -Return to Shironagasu Island-
重返蓝鲸岛 -Return to Shironagasu Island-

备受好评的文字冒险游戏《重返蓝鲸岛》,以全语音的形式在Switch平台发售!

实况OK

ⒸTABINOMICHI

※此页内容引用自参展方报名表。